Huisgarantie

Lees ook de Richtlijnen en Voorwaarden Occasion Garant Plan voor meer informatie.

Voorwaarden Koorevaar Garantie

 1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van [in overleg] maanden na afgifte van dit bewijs. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.
 2. De garantie betreft zowel het herstel van technische gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van technische gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.
 3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichtte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.
 4. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties, die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.
 5. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel elders zich heeft voorgedaan en door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Mits de verkoper van tevoren op deze reparatie toestemming heeft gegeven.
 6. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.
 7. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.
  Onder garantie vallen niet de elektronische storingen ten gevolge van niet juist inbouwen/aansluiten onderdelen elektrische installatie.
  Kosten ten gevolge hiervan zijn geheel voor kosten van de koper.
 8. Garantie op de onderdelen van de auto gaat aan de hand van APK/bedrijfsnormen.

Bij gekochte garantie van € 350,- bestaat alleen uit garantie op motor + versnellingsbak, d.w.z. het draaiende gedeelte, lagerwerk koppeling koppakking enz. geen garantie op omliggende componenten.

Bij Koorevaar Auto’s wordt in overleg gekozen voor één van de volgende garantie vormen:

– met bijbetaling van € 350,- krijgt u 3 maanden garantie op motor en versnellingsbak draaiend gedeelte.

– met bijbetaling van € 500,- krijgt u 3 maanden garantie volgens bovenstaande garantiebepalingen.

– met bijbetaling van € 1000,- krijgt u 6 maanden garantie volgens bovenstaande garantiebepalingen.